Reklamacje

Opis procedury reklamacyjnej: 

Kupujący może składać  Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem email: sklep@goldenhaus.pl, lub w formie pisemnej na adres  sprzedawcy. 

Poprawnie złożona reklamacja powinna  zawierać co najmniej: imię,  nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,  datę zawarcia umowy  stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot  reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności  uzasadniające reklamację. 

Jeżeli podane w reklamacji  dane lub informacje wymagają uzupełnienia,  przed rozpatrzeniem  reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego  reklamację o jej  uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

Sprzedający rozpoznaje reklamację w  terminie 14 dni od daty jej otrzymania w  prawidłowej postaci. 
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany  przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.  

REKLAMACJE:
W  przypadku stwierdzenia wady produktu prosimy o  niezwłoczne pisemne lub  telefoniczne zgłoszenie tego faktu, towar zostanie wymieniony. 
Prosimy sprawdzać przesyłki w obecności  kuriera.
Każda przesyłka przed wysłaniem jest dokładnie sprawdzona.